شنبه, 07 مرداد 1396 ساعت 16:22

حزب حکمتیست- کارگران زندانی نیشکر هفت تپه فورا و بی قید و شرط باید آزاد شوند!

حزب حکمتیست- کارگران زندانی نیشکر هفت تپه فورا و بی قید و شرط باید آزاد شوند!

 کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ادامه اعتراضات ماههای اخیر خود، در روزهای دوشنبه و سه شنبه، دوم و سوم مرداد ماه ۱۳۹۶ بار دیگر در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد دو ماه اول سال ۹۶ و ماههای اسفند و بهمن ۹۴ و سایر مزایا اقدام به اعتصاب نموده و به علاوه در حرکتی جسورانه جاده بزرگ شوش به اهواز را به کنترل خود در آوردند. این عمل کارگران باعث مختل شدن تردد در این مسیر جاده ای و موجب انعکاس گسترده اعتصاب و حرکت اعتراضی آنها در افکار عمومی و در میان کارگران شده است. در مقابل این اعتصاب و تحرک اعتراضی موثر کارگران، جمهوری اسلامی و نیروهای سرکوبگرش  بار دیگر به بازداشت تعدادی  از کارگران این مرکز کارگری روی آوردند. بنابر آخرین اخبار منتشرشده از جانب اتحادیه آزاد کارگران و به نقل از کارگران نیشکر هفت تپه حکم دستگیری ۳۱ نفر از کارگران  صادر شده است. نیمه شب سه شنبه سوم مرداد ماه نیروهای انتظامی خفاش وار به محل سکونت کارگران یورش برده و هشت  نفر از آنها را بازداشت کرده و قبل از ظهرچهارشنبه چهارم  مرداد پنج نفر دیگر را در محل کارخانه بازداشت کرده اند. به این ترتیب تاکنون ۱۳ از کارگران دستگیر شده و  حکم بازداشت ۱۸  نفر دیگردر  دستور کار نیروهای سرکوبگر  قرار دارد . با این وصف بازداشت و تهدید جمهوری اسلامی نتوانسته مانع ادامه اعتصاب و تحرک اعتراضی کارگران نیشکر هفته تپه شود. امروز  چهارشنبه چهارم مرداد ماه کارگران همراه با خانواده هایشان در محوطه کارخانه تجمع کرده اند و خواهان آزادی فوری و بی قید شرط کارگران زندانی شدند.
حزب کمونیست کارگری-حکمتیست  خود را در کنار اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه میداند و ازمبارزات و مطالبات برحق آنها قویا حمایت میکند. یورش شبانه به محل سکونت کارگران و زندانی کردن ۱۳ نفر از آنها و دستور بازداشت ۱۸ نفر دیگر از کارگرن را به شدت محکوم میکند. حزب حکمتیست همه کارگران را به اعتراض گسترده  به این عمل وحشیانه رژیم فرا میخواند. کارگران هفت تپه برای مطالبات صنفی و کارگری دست به اعتراض زده اند و شایسته بیشترین حمایت در میان طبقه کارگر در ایران و جهان هستند. ما خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط ۱۳ کارگرزندانی و منع فوری تعقیب و پیگرد ۱۸ نفر دیگر از کارگران هستیم. لازمست بازداشت و تهدید علیه کارگران و هرنوع پاپوش دوزی و پرونده سازی مراکز امنیتی رژیم علیه آنها با اعتراض همه جانبه و کوبنده به شکست کشانده شود. سازمانهای کارگری و احزاب چپ و همه آزادیخواهان را به مبارزه پیگیر تا آزادی کارگران زندانی و تحقق دیگر مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه فرامیخوانیم.

کارگران زندانی نیشکر هفت تپه فورا و بی قید و شرط آزاد باید گردند!
زنده با آزادی برابری حکومت کارگری!
مرگ بر جمهوری اسلامی
حزب کمونیست کارگری-حکمتیست
۴ مرداد ۱۳۹۶ -  ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۷

 

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید